Perşembe, Ağustos 25, 2005

Miloseviç susmalı!

Miloseviç susmalı!

»Örümcekler« ve »Yengeçler« – Batılı Gizli Servisler ve Srebrenica
La Hey’deki hakimler sevilmeyen bilgilerin ortaya çıkmasını engelliyor.

Geride bıraktığımız Çarşamba (15.6.05), eski Yugoslavya’nın devlet başkanı Slobodan Milosevic Srebrenica Katliamı olarak bilinen olayın bilinmeyen yönlerini aydınlatmak için mahkemede Obrad Stenovic’in tanıklığına başvurmak istedi. Ancak davayı yöneten yargıç Patrick Robinson sanığın sözünü bir çok kez keserek, çapraz sorguyu zamanından önce bitirdi.Robinson, Milosevic’e “Mahkememizi kötüye kullanıyorsunuz ve bizi aşağılıyorsunuz” şeklinde bağırdı. Dava sürecinin başladığı 2002 İlkbaharından beri hiçbir yargıç sanığa karşı olan önyargısını bu kadar açık ortaya koymamıştı. Sırp küstahlaşıyorNe olmuştu? Milosevic, Temmuz 1995’de Srebrenica kentinin alınması sırasında yapılan soykırım nedeniyle suçlanmakta. Suçlama, bu doğu Bosna kentinde silahsız 7000 müslümanın sırp güçlerince katledildiği argümanına dayanmakta. Milosevic, Srebrenica’da katliam yapıldığı şeklindeki dogmayı tartışmaya açmak istediğinde konuşması yargıç Ian Bonomy tarafından kesildi. Bonomy, Miloseviç’in Srebrenica’da bir katliam olmadığını mı ileri sürmek istediğini sordu.Mileseviç amacının bunu tartışmak olmadığını sadece gerçekte olanların açığa çıkmasını istediğini ifade etti. İlk olarak Miloseviç, Srebrenica’da öldüğü resmi olarak açıklanan insanların sayısından emin değildi. Ayrıca, bu olayda yabancı gizli servislerin bir parmağı olduğu konusunda ciddi gerekçeleri vardı. Mavi Berelilerin Fransız generali Philippe Morillon’in ifadesine başvurulmasını istedi. Ancak bu gerçekleştirilmedi.Srebrenica’nın 10. Yıldönümü nedeniyle tüm araçlar kullanılarak Sırpların suçluluğu tartışıldı. Buna dair bir video ay başında mahkemede gösterildi ve daha sonra uluslar arası medyada üzerinde bol bol konuşuldu. Fimde, Sırp Özel Polis Gücü »Yengeçler«, soğuk kanlılıkla altı silahsız Müslüman tutsağı öldürmekteydiler. Videonun orijinal olup olmadığı Milosevic tarafından tartışmaya açılmamış olsada, olanlar gösterilenden farklıydı. Ancak her şeyden önce tartışmalı olan konu bu Sırp Özel Polis Gücü’nin emirleri Belgrad’ tan alıp almadığıydı. Bu özel polis biriminin kurucularından Milan Milanovic ifadesine göre »Yengeçler« Yugoslav makamlar tarafından değil Bosna’daki Sırp Krajina Cumhuriyeti tarafından oluşturulmuş birimlerdi. Milosevic bunu 14 Ekim 2003 tarihinde mahkemede açıkladı.İlginç olan başka bir ifade ise güvenlik nedeniyle adı saklı olan B-071 tanığının söyledikleriydi.B-071, ifadesine göre »Yengeçler«’i Bosna İç Savaşı sırasında NATO üniformalarıyla görmüştü. Örümcek IsırırBu olay sırasında açık olmayan nokta, bu zehirli böceklerin kimin tarafından öldürmeye gönderildiğiydi ve bu işte başka güçlerin olduğuna dair emareler mevcuttu ve tam bu nedenden dolayı Milosevic’in mahkemede konuşması engellendi. »Örümcek« 1995 yazında yüzlerce sivil müslümanı öldürerek korkunç bir katliam yapmış olan bir özel Sırp savaş birliğinin adıdır. »Yengeçler«in aksine Srebrenica’nın hemen yakınındaki küçük bir köy olan Pilica’da bulunmaktaydılar. Soykırım suçlaması nedeniyle La Hey’de yargılanmakta olanlardan biri olan Drazen Erdemovic verdiği ifadesinde Sırp ordusunun en yüksek komuta kademesinden hiçbir şart altında sivillere saldırılmayacağı emrinin verilmiş olduğunu söylemişti. Ancak daha alt düzeydeki komuta kademesinden daha farklı emirler almışlardı. Bu komuta kademesine »Örümcek« üyeleri olan Jugoslav Petrusic ve Milorad Pelemis de dahildiler. Petrusic, Yugoslav vatandaşlığının yanı sıra Fransız vatandaşlığını da sahipti ve büyük ihtimalle Fransız Gizli Servisi için çalışmaktaydı.Bu ihtimal gerçek olmasa bile, 1997 yılında görevi Fransa tarafından desteklenmekte olan Diktatör Mabutu için savaşmak olan, 180 sırp askerinden oluşan bir birliğe komuta etmek için Zaire’ye gitti. Daha sonra Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)’ın 7 Aralık 1999’daki haberine göre Karadağ Devlet Başkanı Djukanovic’in özel polis gücüyle beraber çalıştı. Djukanovic, o sıralar Batı tarafından Milosevics’in rakibi olarak hazırlanmaktaydı. 1999 Kasım ayının sonlarında »Dominik Yugo«– Petrusic’in kod adı – ve diğer dört »Örümcek«-Savaşçısı Yugoslav yetkililerce Milosevic’e bir suikast girişiminde oldukları gerekçesiyle tutuklandılar. Petrusic’in bir ifadesi filme alındı ve basın konferanslarında gösterildi. Fransa İçişleri Bakanlığı’na ait dökümanları kameraya göstermekteydi. Bunlardan para almadığını söyledi. Ancak Petrusic Katar Prensesi’nin özel koruması olmak gibi iyi iş teklifleri aldı ve bu hizmetlerinin karşılığında ücreti ödendi.
Bu Videoyu La Hey’de görebilecek miyiz?

Anna Gutenberg / Jürgen Elsässer
http://www.jungewelt.de/2005/06-16/005.php